Stracture and Control Laboratory, Structural Mechanics Research Group
Department of Aerospace Engineering, Nagoya University
Japanese
 
 〒464-8603 Fro-cho, Chikusa-ku, NAGOYA   
Members  

 Professor  Masahiro ARAI  masahiro.arai[a]nagoya-u.jp
 Associate professor  Keita GOTO  goto[a]nuae.nagoya-u.ac.jp

Third year of doctoral program  Yi BOGUN
 Liu TONG
First year of doctoral program Chihaya HOSHIKAWA
Second year master’s Students Keisuke ASANO
Yui OGURI
Keigo SASAKI
Yota SATO
Masato SHIRAI
Daiki SUZUKI
Kaoru FURUTA
Taichi MIZUNO
First year master’s Students Takemaro IGUCHI
Masahiro SAKAI
Tatsuya SUZUKI
Daishi SETTSU
Kouhei TSUJI
Kengo NAKATANI
Masataka Nishijima
Yuki NOMURA
Kuranosuke HAMAMOTO
Yukinori MIYAGAWA
College Senior Ryushin EDA
Tetta ENDO
Seiya KURIMOTO
Koki TSUDA
Naoki TOMIDA
Kazuma NISHIMOTO
Yamato MORI
Hayato YAMASHITA