Stracture and Control Laboratory, Structural Mechanics Research Group
Department of Aerospace Engineering, Nagoya University
Japanese
 
 〒464-8603 Fro-cho, Chikusa-ku, NAGOYA   
Members  
 Professor  Masahiro ARAI  masahiro.arai[a]nagoya-u.jp
 Associate Professor  Akinori YOSHIMURA  akinori.yoshimura[a]mae.nagoya-u.ac.jp  Profile⇒   Faculty Profile, Nagoya-U⇒
 Associate Professor  Keita GOTO  goto[a]nuae.nagoya-u.ac.jp
 Assistant Administrative Staff  Atsuko HARADA  harada[a]nuae.nagoya-u.ac.jp

 Third year of doctoral program  Mitsuru KOBAYASHI
 Second year of doctoral program  Yozou KITAGAWAI
 First year of doctoral program  Yi BOGUN
 Liu TONG
 Second year master’s Students  Yuki ARATAMA
 Takumi ENOMOTO
 Shota OKUIZUMI
 Satoshi KAMITORI
 Tomo KIKUCHI
 Nanami SHIBUI
 Ryoya NAKAMURA
 Kotaro HIRAIWA
 Chihaya HOSHIKAWA
 Katsuki KATAOKA
 Shoketsu TSUTSUMI
First year master’s Students  Keisuke ASANO
 Yui OGURI
Satoru GOMI
Keigo SASAKI
 Yota SATO
 Masato SHIRAI
 Daiki SUZUKI
 Kaoru FURUTA
Taichi MIZUNO
College Senior Takemaro IGUCHI
Tatsuya SUZUKI
Kohei TSUJI
Kengo NAKATANI
Akito NISHIYAMA
Yuki NOMURA
Yukinori MIYAGAWA